Upcoming Events

No Upcoming Events

Past Events

30

APR

2021

வெள்ளிதோறும் இலக்கிய உலா

பாரதியார் பாடல்களில் நகைச்சுவை

30 / APR / 2021

09.00 pm

Zoom, YouTube, FaceBook

17

APR

2021

தொல்காப்பியர் நாள் - சித்திரைத் திருநாள் விழா 2021

தொல்காப்பியர் நாள் மற்றும் சித்திரைத் திருநாள் முத்தமிழ் விழா 2021

17 / APR / 2021

10 am

இணையவழி நேரலை : www.youtube.com/nytsponvizha

09

APR

2021

வெள்ளிக்கிழமை இலக்கிய உலா - ஏப்ரல் 09 2021 - திருக்குறளில் நகைச்சுவை

Every Friday Ilakkiya Ula - April 09-2021 - Humour in Thirukkural

09 / APR / 2021

09:00 pm

https://us02web.zoom.us/j/81934749246